OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN

Ocenjujemo vrednost vseh vrst nepremičnin za različne namene. Cenitev pripravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki ima vsa potrebna znanja in pridobljeno dovoljenje pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Naši vodili pri delu sta strokovnost in profesionalnost, naročniku nudimo storitve ocenjevanja vrednosti, ki temeljijo na zaupnosti, nepristranskosti in neodvisnosti.

KAJ POTREBUJEMO ZA PRIPRAVO OCENE VREDNOSTI NEPREMIČNINE?

Potrebujemo osnovne podatke o nepremičnini in razpoložljivo dokumentacijo. Več…

Strokovno

SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje v postopkih prodaje, nakupa in oddaje nepremičnin. Preverimo lahko pravno in dejansko stanje nepremičnine, veljavne prostorske akte in vam svetujemo pri zemljiškoknjižnih postopkih.

MARJANA DRAME
pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin

Ukinjen davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

Zakonske določbe o odmeri davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč prenehajo veljati z dnem 1. 4. 2020. Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF, ki je bil sprejet leta... Več

Na kaj morate biti pozorni pri nakupu nepremičnine

Nakup nepremičnine je za skoraj vsakogar pomembna življenjska in finančna odločitev. Največkrat ga opravite samo enkrat v življenju in zato pri tem naletite na številna vprašanja in pomisleke. Ko najdete idealno nepremičnino, kar... Več

Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je evidenca, ki vsebuje podatke o stvarnih in obligacijskih pravicah na nepremičninah. Vodi jo sodišče, javno je dostopna preko elektronskega dostopa e-ZK ali fizično na sodišču. Zakaj je pomembna?... Več

POGOSTA VPRAŠANJA

Koliko stane cenitev?

Na strošek cenitve vplivata obseg dela in zahtevnost. Več…

Razlika med vrednostjo GURS in tržno vrednostjo

Posplošena tržna vrednost, ki jo objavlja GURS, ni enaka tržni vrednosti. Več…

Kaj potrebujemo za pripravo cenitve?

Potrebujemo identifikacijske podatke o nepremičnini in razpoložljivo dokumentacijo. Več…

Pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin ali sodni cenilec?

Bistvena razlika med njimi je v izobraževanju, izpopolnjevanju in rednem nadzoru nad njihovim delom. Tako eni kot drugi morajo pri svojem delu upoštevati standarde in pravila stroke. Več…

Kaj je tržna vrednost?

Tržna vrednost je najverjetnejša cena, ki jo lahko dosežemo na trgu. Več…

Obdavčitev nepremičnin

V Sloveniji imamo na področju nepremičnin več vrst davkov. Obdavčen je promet z nepremičninami (prodaja, menjava ali neodplačni prenos), obstajajo tudi davki, ki obdavčujejo nepremičnine kot premoženje. Poleg teh so še druge dajatve (npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Več…